Sàn nâng kỹ thuật Calcium Sulphate chống tĩnh điện

Sàn nâng kỹ thuật Calcium Sulphate là một trong những mẫu sàn nâng cao cấp, đang được sử dụng lựa chọn rất nhiều hiện nay lắp đặt phù hợp với nhiều không gian.